( ^ _ ^ )

2022-жылдын 14-ноябрында ЭМУнун окумуштуулар кеңешинин кезектеги отуруму болуп өттү. Анда университеттин илимий иш-чаралары, 2022-2023-окуу жылына абитуриенттерди кабыл алуунун жыйынтыгы, тышкы экспертизанын жыйынтыгы боюнча Билим берүү программаларын жана уюмдарын аккредитациялоо агенттигинин сунуштарын ишке ашыруу жана башка ар түрдүү маселелер каралып, керектүү чечимдер чыгарылды.