( ^ _ ^ )

  • News Img

"УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И СТУДЕНТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!"

Примите самые искренние поздравления с Днём Независимости Кыргызской Республики День Независимости – это праздник всех, кому дорога наша страна, кто гордится её историей, свершениями, наследием наших предков и достижениями нынешних поколений. Для нас этот год стал особо символичным и памятным, так как мы выдали дипломы нашим первым выпускникам! Несмотря на то, что наш университет относительно молодой, вы все внесли значительный вклад в дело становления, укрепления и развития Международного медицинского университета, и мы уверены, что благодаря всем вам в новом учебном году качество нашего образовательного процесса получит новый импульс и будет развиваться на благо будущего нашего родного вуза! Пользуясь случаем хотели бы поздравить всех наших студентов с 1 Сентября -началом учебного года и пожелать всем крепкого здоровья, счастья и дальнейших успехов в учёбе! Пусть над нашей страной всегда будет мирное небо!

Ректорат Международного медицинского университета


"Урматтуу Эл аралык медициналык университетинин окутуучулары, кызматкерлери жана студенттери!"

Эгемендүүлүк күнү - өлкөбүздү ойлогон, анын тарыхы, жетишкендиктери, ата-бабаларыбыздын мурасы жана азыркы муундардын ийгиликтери менен сыймыктанган ар бир Кыргызстандын жараны үчүн улуу майрам. Үстүбүздөгү жылы биз биринчи бүтүрүүчүлөрүбүзгө дипломдорду тапшырдык! Университетибиз салыштырмалуу жаш экендигине карабастан, баарыңыздар Эл аралык медициналык университетинин түптөлүшүнө, бекемделишине жана өнүгүшүнө чоң салым коштуңуздар жана жаңы окуу жылында баарыңыздардын салымыңыздар менен биздин билим берүү процессибиздин сапаты жаңы дем алып, жакшы жакка өнүгөт деп ишенебиз! Учурдан пайдаланып, биз бардык студенттерибизди окуу жылынын башталышы менен куттуктайбыз жана баардыгына чың ден-соолук, бакыт-таалай жана окууда мындан аркы ийгиликтерди каалайбыз! Мамлекетибизде ар дайым тынчтык өкүм сүрсүн! Кыргыз Республикасынын Эгемендүүлүк күнү менен куттуктоолорубузду кабыл алыңыздар!

Эл аралык медициналык университетинин ректораты


"DEAR TEACHERS, STAFF AND STUDENTS OF INTERNATIONAL MEDICAL UNIVERSITY!"

Please, accept our sincere congratulations on the Independence Day of the Kyrgyz Republic! Independence Day is a Symbolic Day for everyone who dear our country, who are proud of its history, achievements, heritage of our ancestors and achievements of present generations. This year has become especially symbolic and memorable for us, since we issued diplomas to our first graduates! Despite the fact that our university is relatively young, you have all made a significant contribution to the foundation, strengthening and development of the International Medical University, and we are confident that due to all of you in the new academic year, the quality of our educational process will get a new impetus and will develop for future of our native university! Availing ourselves of this opportunity, we would like to congratulate all our students with September 1 - the beginning of the academic year and wish everyone good health, happiness and further success in their studies! May there always be a peaceful heaven over our country!

Administration of International Medical University


Читать на Facebook